Bij Davidsfonds / Literair verschijnt:

Jeshua Ben Josef
Een autobiografie

 

Inhoud (door de uitgeverij)

Gedurfd literair debuut
Jezus doet zelf zijn verhaal
Humor, geschiedenis, passie en geloof komen samen

"Er bestaan al ontelbaar veel boeken over mijn leven. Al die geschriften gaan niet over mij, maar over wat de schrijvers denken dat ik te zeggen had, of wat ze zouden willen dat ik te zeggen had. Ze hadden hun eigen ideeën en plannen en ik paste daar niet helemaal in. Daarom schrijf ik nu mijn eigen verhaal."

Aan het woord is Jeshua van Nazaret. Met veel humor, zelfkennis en zelfspot vertelt hij voor het eerst zelf zijn levensverhaal.

Eindelijk ontdekken we de waarheid over de man die water in wijn veranderde. Van zijn geboorte tot het laatste avondmaal, over zijn strijd tegen de schriftgeleerden en zijn onmogelijke liefde voor Maria Magdalena. Hij maakt komaf met alle leugens die over hem en zijn volgelingen verschenen en werpt een nieuw licht op gebeurtenissen die in het collectieve geheugen gegrift staan.

Bruno Timp (Wilrijk) was jarenlang leraar en auteur van toneelstukken. In deze roman toont hij Jezus' ware gelaat. Een boeiend en aangrijpend levensverhaal over vriendschap en verraad, liefde en zonde, geloof en onbegrip, dood en verrijzenis.

Details

400 p. - ISBN 978 90 6306 602 4 - 24,95
Voor meer info, een interview of een recensie-exemplaar:
Davidsfonds Uitgeverij
Annick Van den Eynde
016 / 31 06 00

Citaten

Wie moet ik tot getuige roepen? Mijn moeder die met toenemende verbijstering luisterde naar wat ik te zeggen had of Maria die het koesterde? Mijn broer die als een samenzweerder waakte over wat ik te zeggen had of Thomas die beloofde het te geloven? Simon die beknibbeld, bestreden, besproken en aanvaard heeft wat ik te zeggen had of Bar Abas die het niet accepteerde of Judas die er door teleurgesteld was? Ik ben geen zoon uit het huis van David. Het huis van David bestaat niet. Ik ben geen Messias, geen koning op het witte paard. Daarom reed ik op een ezel. Ezel die ik was.

***

De oude verhalen doen jullie vandaag geloven dat het de wil van Jahweh was die moest uitgevoerd worden. Maar de waarheid is anders en omgekeerd. De politiek is niet het gevolg van de verhalen, de verhalen dienen om de gevoerde politiek te rechtvaardigen.

***

Ben ik de moordenaar van de eerstgeboren zoon van de Farao? Ben ik de oorlogsgod van Mozes en Josua die de koningen van de Kanaänieten levend op palen liet spietsen? Sla ik zondaars met lepra of met blindheid van hun kinderen? Of ben ik de vriend van Abram die met hem in zijn tent aan de maaltijd zat en niet boos werd toen Sara hem uitlachte omdat zij te oud was om kinderen te krijgen?

Liever dan eerbiedig gebogen hoofden rond het offeraltaar in de tempel is mij een amicale arm rond de schouder bij het kampvuur, zodat de samen gedronken wijn plezier schept in plaats van plechtstatigheid. Als mensen dat maar eens wilden begrijpen.

***

Ik heb schrik dat er ook over mij weer Schriften zullen geschreven worden die door priesters en geleerden verklaard moeten worden zodat zij wetten kunnen opleggen aan de schapen en de kinderen want dan zullen er weer beenderen verbrand worden van wie anders durft denken.

***

Gods bestaan hangt niet af van het vinden van de juiste formulering door de mensen. Ik zeg u dat elk idee van de mensen over God eerbiedwaardig is, maar geen enkel is waar.

Recensies

BOEK.BE Patrick Vandendaele
Een verrassende roman, een benadering van een stukje geschiedenis en cultuur zoals je het niet zou verwachten en waar je werkelijk op een zeer leuke wijze een andere benadering krijgt van een man die aan de basis staat van de Westerse cultuur, nl. Jezus van Nazareth of Jezus Christus.
Wat we van die man weten is ons aangeleverd door de geschriften van anderen, en het is dan ook de vraag of de boodschap die door deze geschriften werd gebracht wel degelijk overeenkomt met de waarheid, de realiteit... Er werden reeds heel wat diepgaande studies over geleverd, en de waarheid is eigenlijk niet of toch moeilijk te achterhalen. Maar in elk geval missen we steeds de essentie van de waarheid, want het wordt ons steeds aangebracht door derden, anderen, die waarschijnlijk doorheen hun eigen beeld en verhaal een eigen waarheid en boodschap willen brengen. Maar wat is de waarheid?

De invalshoek van de auteur is bijzonder boeiend, want hij gaat het zoeken bij de betrokkene zelf, die hier in dit boek zijn waarheid brengt, en de verhalen die over hem worden verteld zelf eens onder de loep neemt, en wel degelijk op een vermakelijke manier eens een eigen verhaal weet te brengen, waardoor je een meer menselijke figuur onder ogen krijgt, die wel degelijk zijn waarheid wil brengen, en hierdoor een mogelijke benadering van de geschiedenis op een onconventionele wijze weet te brengen.

Deze faction is een pareltje, want het brengt een totaal ander beeld van deze figuur, waar je je niet moet verwachten aan een stellingname van een afbrekende benadering of een ophemelende bestempeling, maar een meer menselijke beleving van een leven dat zo een stempel wist te brengen op de geschiedenis van de wereld. Het is een sublieme benadering, een idee dat op zichzelf al goud waard is, maar daarenboven op een geloofwaardige en inleefbare wijze wordt gedaan. Een aanrader voor wie op een fictieve wijze wel eens een alternatieve benadering wil hebben van een belangrijke geschiedenis...